www.ortaokul-matematik.com

Asal Sayılar

Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırlar.

  • En küçük asal sayı 2’dir.
  • 2’den başka asal sayı yoktur. Bunun sebebi bütün çift sayılar 2 ye bölünür.

Örneğin:

  • 0 sayısı asal değildir. Çünkü 0 sayısı kendisine bölünmez.
  • 1 sayısı asal değildir. Çünkü 1 sayısının sadece bir tane pozitif böleni vardır.
  • 2 sayısı asaldır. Çünkü sadece 1 ve kendisine bölünür.
  • 12 sayısı asal değildir. Çünkü 1 ve kendisinden başka 2, 3, 4 ve 6 sayılarına da bölünür.

Asal sayılar dizisinin ilk birkaç terimini yazalım: 2,3,5,7,11,13,17,19… şöyle oluyor. Çok fazla bir örüntü yok gibi görünüyor. 1’den 100’e kadar 25 asal sayı vardır. Yani oran %25’tir. İlk bin sayıda asal sayı sayısı kaçtır: 168. Oran %16,8’dir. İlk 10.000 dönemdeki oran daha da küçüktür. Peki bu oran ne kadar düşecek? 0’a ulaştı mı? Peki asal sayıların sayısı sonlu mu yoksa sonsuz mu? SONSUZDUR.

Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23… şeklinde devam eder. Günümüzde bilinen en büyük asal sayı 24 862 048 basamaklıdır. 

Eğer ilk 10 000’e kadar olan asal sayıları görmek isterseniz tıklayınız.

Belirli bir tam sayıya kadar asal sayıları bulmak için Erastosthenes Kalburu’nu kullanabiliriz. Erastosthene Kalburu için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Asal Sayı Listesi
Asal Sayı Listesi
Eratosthenes Kalburu
Erastosthene Kalburu
Mersenne Sayıları ve Mersenne Asalları
Mersenne Sayıları ve Mersenne Asalları
Goldbach Hipotezi
Goldbach Hipotezi
İkiz Asal Sayılar
İkiz Asal Sayılar

Yorum yapın