www.ortaokul-matematik.com

Atatürk ve Matematik

Atatürk ve Matematik

Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’yla birlikte başlattığı eğitim ve bilim savaşını son nefesine kadar başarıyla devam ettirmiştir. Ulu Önder’in eğitim ve bilim alanında gerçekleştirdiği atılımlarla çok büyük başarılara ulaşılmıştır. Bu atılım hareketlerinden önceliği alan bilimlerden bir tanesi de matematiktir. Atatürk, matematik alanında özel bir çalışması olmamakla birlikte, ülkemizde matematik eğitiminin gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Atatürk, Türkiye’de çağdaş eğitim sistemini kurarak, bilim ve teknolojinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Bu sayede, ülkemizde matematik eğitimi de çağdaş bir yapıya kavuşmuştur.

“Atatürk’ün yaşamında ilk olağanüstü başarısı çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni O’nun adına “Kemal” adını vermiştir. Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesinde geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:

Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı soruları düzenliyordum. Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki:

Oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun.

O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu…”

Atatürk'ün Geometri Kitabı

Atatürk, 1936-1937 yılı kış aylarında kendi eliyle Geometri adlı bir kitap yazmıştır. Bu 44 sayfalık yapıttaki boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarp, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe gibi terimler Atatürk tarafından türetilmiştir. Atatürk’ün matematikle ilgili çalışmaları, Türkiye’nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Atatürk’ün matematikle ilgili çalışmaları, Türkiye’nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Atatürk’ün matematikle ilgili çalışmaları, Türkiye’nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır.

Atatürk, 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas’a gitmiş ve 1919 yılında Sivas Kongresi’nin yapıldığı lise binasında bir geometri (Hendese) dersine girmiştir. Bu derste öğrencilerle konuşmuş ve geometri üzerine çeşitli sorular yöneltmiştir. Ders esnasında eski terimlerle matematik öğreniminin ve öğretiminin zorluğunu bir kez daha saptayan Atatürk, “Bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez. Dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır.” diyerek dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimleriyle anlatmıştır. Bu sırada derste Pisagor teoremini de çözümlemiştir. Atatürk, sadece siyasi ve idari alandaki dehası ile değil, sayısal dünyadaki üstün başarısı ile de karşımıza çıkmış oluyor.

Yorum yapın