www.ortaokul-matematik.com

Pi Sayısı

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına oranı olarak tanımlanan bir matematiksel sabittir. Pi sayısı π sembolü ile gösterilir. Pi sayısı 3,1415926535897932384… şeklinde sonsuza kadar gider.

Pi Sayısı
Bir Çemberin yarıçapını 1 (Çap = 2) aldığımızda çevremiz 2π oluyor.

Pi Sayısının Tarihçesi

Pi Sayısı

Kaynaklar, sayısı için ,gerçek değerin ilk kez Archimides tarafından kullanıldığını belirtir. Ancak Archimides’ten önce Eski Mısırlılar da ve Mezopotamya Babil devrinde, Archimides’ten sonra da ,15.yy Türk-İslam dünyasının ünlü matematikçisi Gıyasüddin Cemşid tarafından , sayısı için yaklaşık bazı değerler kullanılmıştır. Sembolü Yunan alfabesinin 16. Harfidir sembolü Yunan alfabesinin 16 . Harfidir. Bu harf aynı zamanda yunanca çevre(çember) anlamıma gelen ‘’perimertier’’ kelimesinin de ilk harfidir.

Pi Sayısının İlk 1000 Basamağı

3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

Pi Sayısı Hakkında İlginç Gerçekler

  1. İngiliz bir matematikçi 1706 yılında pi’yi π Yunan alfabesinin temsili bir harfi olarak tanıttı. Ancak Euler 1737 yılında pi sayısının bu sembolünü resmi olarak kabul etmiştir.
  2. Pi π sayısı genellikle 3,14 olarak bilinir ki bu doğrudur. Ancak pi π sayısının bir diğer ifade edilişi de p=22/7’dir.
  3. Pi sayısı hakkındaki bir ilginç bilgi de pi sayısının ilk 31 basamağında sıfır (0) rakamının olmamasıdır.
  4. 1931 yılında ABD’li bir iş adamı, yayımladığı kitabında pi sayısının değerinin 256/81 olduğunu ilan etmiştir.
  5. Pi π günü dünyada Mart ayının 14. günü kutlanmaktadır. İlginç olan nokta ise, 14 Martın ünlü fizikçi Albert Einstein’ın da doğum günü olmasıdır.
  6. Britanya’da Pi sayısının ilk on rakamıyla kodlanmış bir ekin çemberinin bulunmasıdır.
  7. Bilgisayarlar, Pi’nin değerini stres testinin bir şekli olarak hesaplamışlardır.
  8. Eğer Pi’nin ondalık sayılarının tümü yazılmak zorunda kalınsaydı, New York City’den Kansas’a kadar uzanabilirdi.
  9. Pi π sayısının basamakları, mevcut tüm sayıların kombinasyon ve permutasyonlarını içerir. Öyle ki bu basamaklar içinde herhangi bir önemli tarih, doğum ve ölüm tarihine ait tarihler bulunabilir.
  10. Pi π sayısı hakkındaki 10 ilginç gerçekten sonuncusu ise, Alman bir matematikçi olan Ludolph van Ceulen’in, tüm hayatını Pi sayısının ilk 35 hanesini hesaplamaya adamasıdır.

Yorum yapın