www.ortaokul-matematik.com

8. Sınıf Kareköklü İfadeler

İÇİNDEKİLER

Konu İle İlgili Kazanımlar

  • Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  • Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
  • Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
  • Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  • Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  • Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
  • Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
  • Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

Konu Anlatımı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Çalışma Kağıtları

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Yaprak Testler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MEB Kazanım Testleri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Çıkmış Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Yorum yapın