www.ortaokul-matematik.com

Uluğ Bey

Uluğ Bey’in Hayatı

Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu’nun 4. sultanı olup Türk matematikçi ve gökbilimci olarak tanınmıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1394 yılında Semerkant’ta doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’dur. Uluğ Bey, babasının ölümünden sonra tahta geçmiştir. Matematik alanında birçok yenilik getirmiş ve çalışmalarıyla matematik ve gökbilimcilikte rehber olmuştur. Semerkant’ta medrese ve rasathane yaptırarak mühendis ve ustaları buraya toplamıştır. Tavanı ve her yeri gök cisimleri ile süsleyerek harika bir manzara yaratmıştır. Rasathanenin gelişmesi için gerekli çalışmaları sağlamıştır. Gözlemevinin yapımı 12 yıl içersinde bitirilebildi. Gözlemleme yapılarak çeşitli gök cisimleri araştırıldı. Gözlemevinin sorumluluğu Ali Kuşçu’ya kalmış olup bütün araştırmaları yakından takip etmiştir

Semerkant’taki Medrese ve Rasathane

Uluğ Bey, Semerkant’ta medrese ve rasathane yaptırarak mühendis ve ustaları buraya toplamıştır. Tavanı ve her yeri gök cisimleri ile süsleyerek harika bir manzara yaratmıştır. Rasathanenin gelişmesi için gerekli çalışmaları sağlamıştır. Gözlemevinin yapımı 12 yıl içersinde bitirilebildi. Gözlemleme yapılarak çeşitli gök cisimleri araştırıldı. Gözlemevinin sorumluluğu Ali Kuşçu’ya kalmış olup bütün araştırmaları yakından takip etmiştir.

Gözlemevi ve Gözlemler

Uluğ Bey’in Semerkant’taki rasathanesi, gözlemevi ve gözlemler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Gözlemevinin yapımı 12 yıl içersinde bitirilebildi. Gözlemleme yapılarak çeşitli gök cisimleri araştırıldı. Gözlemevinin sorumluluğu Ali Kuşçu’ya kalmış olup bütün araştırmaları yakından takip etmiştir. Gözlemler sonucunda, Uluğ Bey’in ünlü Zeycini düzenlediği ve bitirdiği bilinmektedir. Bu eserde 48 takımyıldızı bulunduğu yazılmaktadır.

Matematik Alanındaki Çalışmalar

Uluğ Bey, trigonometri ilmi üzerinde de çalışmalar yapmıştır. Trigonometri ilmi, üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri inceleyen bir matematik dalıdır. Uluğ Bey, trigonometri ilmindeki çalışmalarıyla, trigonometrinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Uluğ Bey’in trigonometri ilmi üzerindeki çalışmalarından bahsedebiliriz. Uluğ Bey, trigonometri ilmindeki çalışmalarıyla, trigonometrinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Uluğ Bey’in trigonometri ilmi üzerindeki çalışmaları, Zic-i Sultani adlı eserinde yer almaktadır. Bu eser, 15. yüzyılın en önemli matematik kitaplarından biridir. Kitapta, trigonometri ilminin temel konuları olan sinüs, kosinüs ve tanjant fonksiyonları ile bunların çeşitli özellikleri anlatılmaktadır.

Sinüs Kosinüs Tabloları

Uluğ Bey, trigonometri ilmi üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında sinüs ve kosinüs tabloları hazırladı. Bu tablolar, trigonometrik hesaplamalar yapmak için kullanılan bir araçtı.

Zic-Ulugi Cetveli

Uluğ Bey, trigonometri ilmi üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında “Zic-Ulugi cetveli” adlı eseri hazırladı. Bu cetvel, trigonometrik hesaplamalar yapmak için kullanılan bir araçtı.

Astronomi Alanındaki Çalışmalar

Uluğ Bey’in astronomi alanındaki çalışmalarından bahsedebiliriz. Uluğ Bey, Semerkant’taki rasathanesi, gözlemevi ve gözlemler üzerine birçok çalışma yapmıştır. Gözlemevinin yapımı 12 yıl içersinde bitirilebildi. Gözlemleme yapılarak çeşitli gök cisimleri araştırıldı. Gözlemevinin sorumluluğu Ali Kuşçu’ya kalmış olup bütün araştırmaları yakından takip etmiştir. Gözlemler sonucunda, Uluğ Bey’in ünlü Zeycini düzenlediği ve bitirdiği bilinmektedir. Bu eserde 48 takımyıldızı bulunduğu yazılmaktadır .

Yorum yapın