www.ortaokul-matematik.com

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam’ın Hayatı

Ömer Hayyam, 11. yüzyılda İran’da doğdu. Hayyam, matematik, astronomi, felsefe ve şiir gibi birçok alanda çalışmalar yaptı. Hayatı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, onun matematikteki çalışmaları bugün bile takdir edilmektedir.

Ömer Hayyam’ın Matematik Alanındaki Çalışmaları

 • Denklemler: Hayyam, ikinci dereceden denklemlerin çözümü için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, bugün bile kullanılmaktadır.
 • Geometri: Hayyam, geometri alanında da çalışmalar yaptı. Özellikle, parabolün hacmini hesaplamak için bir yöntem geliştirdi.
 • Cebir: Hayyam, cebir alanında da önemli çalışmalar yaptı. Özellikle, ikinci dereceden denklemlerin çözümü için bir yöntem geliştirdi.
 • Binom açılımı: Hayyam, binom açılımı konusunda da çalışmalar yaptı. Binom açılımı, bugün bile matematikte önemli bir konudur.
 • Pascal üçgeni: Hayyam, Pascal üçgeni konusunda da çalışmalar yaptı. Pascal üçgeni, bugün bile matematikte önemli bir konudur.

Rubailerin Matematiksel Yönü

Ömer Hayyam’ın Rubailerinde matematiksel konulara da yer vermiştir. Rubailerinde, matematiksel konuları şiirsel bir dille anlatmıştır. Örneğin, Rubailerinden birinde şöyle der:

“Geçmişteki günlerin sayısını bilmiyorum, Gelecekteki günlerin sayısını da bilmiyorum, Ama bugünün değerini biliyorum, Bugünün değerini bilen her şeyi bilir.”

Ömer Hayyam’ın Matematiksel Mirası

Ömer Hayyam, matematik alanında yaptığı çalışmalarla modern cebirin gelişimine katkıda bulunmuştur. Kübik denklemlerin sınıflandırılması ve çözümü konusundaki çalışmaları, modern cebirin temelini oluşturmuştur. Ayrıca, Rubaiyat adlı şiir kitabında matematiksel konulara da yer vermiştir. Ömer Hayyam’ın matematiksel mirası, günümüzde de matematikçiler tarafından incelenmektedir.

Ömer Hayyam’ın birçok eseri bulunmaktadır. 

 1. Ziyc-i Melikşahi: Astronomi ve takvime dair, Melikşah’a ithaf edilmiştir.
 2. Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind: Geometriye dair.
 3. Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele: Cebir ve denklemlere dair.
 4. Müşkilat’ül Hisab: Aritmetiğe dair.
 5. İlm-i Külliyat: Felsefe ve metafizik konularına dair.
 6. Nevruzname: Nevruz kutlamaları hakkında.
 7. Risaletün fil İhtiyal li Marifet: Astronomi ve matematik konularına dair.

Yorum yapın