www.ortaokul-matematik.com

Ortaokul Öğrencilerinde Matematik Korkusunu Yenme

Merhaba ve hoş geldiniz! Bu blog yazısında, ortaokul öğrencilerinin karşılaştığı bir sorunu ele alacağız: matematik korkusu. Matematik korkusu nedir, neden ortaokul öğrencilerinde bu kadar yaygın bir şekilde görülür ve en önemlisi, bu korkuyu nasıl yenmemiz gerekir? Ayrıca, ortaokul öğrencilerine matematik öğretirken matematik korkusunu nasıl hafifleteceğimiz ve ailelerin bu konuda nasıl yardımcı olabileceği hakkında da bazı değerli ipuçları paylaşacağız. Matematik korkusunu yenmek için etkili yöntemlere birlikte göz atalım ve öğrencilerin matematik yolculuklarında daha güvenli adımlar atmalarına yardımcı olalım. Hazırsanız, başlayalım!

Matematik korkusu nedir?

Matematik korkusu, öğrencilerin matematikle ilgili çalışmalara ve sınavlara yönelik yaşadığı kaygı ve korkudur. Bu korku, matematik dersleriyle ilgili herhangi bir konuyu öğrenmeye çalışırken veya matematikle ilgili bir soru çözerken ortaya çıkabilir.

Matematik korkusunun nedenleri çeşitli faktörlere bağlı olabilir. İlk olarak, başarısızlık korkusu matematik korkusunun en yaygın nedenlerinden biridir. Öğrenciler, matematikte başarısız olacaklarını düşünerek korku ve kaygı yaşarlar. Diğer bir neden ise matematik derslerinin soyut ve karmaşık olabilmesidir. Öğrenciler, matematik problemlerini çözme ve matematiksel kavramları anlama konusunda güçlük yaşayabilirler, bu da matematik korkusunu tetikleyebilir.

Matematik korkusunu yenmek için çeşitli etkili yöntemler vardır. Öncelikle, öğrencilerin matematik derslerine yönelik olumsuz düşüncelerini değiştirmeleri önemlidir. Matematiği zorlayıcı ve korkutucu bir ders olarak değil, zevkli ve ilgi çekici bir ders olarak görmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra, düzenli çalışma alışkanlığı edinmek, matematiksel kavramları anlamak için farklı öğrenme yöntemleri denemek ve matematikle ilgili kaynaklardan destek almak da matematik korkusunu yenmek için etkili yöntemlerdir.

Matematik Korkusu Nedir?

Matematik korkusu, öğrencilerin matematikle ilgili çalışmalara ve sınavlara yönelik yaşadığı kaygı ve korkudur. Bu korku, matematik dersleriyle ilgili herhangi bir konuyu öğrenmeye çalışırken veya matematikle ilgili bir soru çözerken ortaya çıkabilir.

Matematik Korkusunun Nedenleri

Matematik korkusunun nedenleri çeşitli faktörlere bağlı olabilir. İlk olarak, başarısızlık korkusu matematik korkusunun en yaygın nedenlerinden biridir. Öğrenciler, matematikte başarısız olacaklarını düşünerek korku ve kaygı yaşarlar. Diğer bir neden ise matematik derslerinin soyut ve karmaşık olabilmesidir. Öğrenciler, matematik problemlerini çözme ve matematiksel kavramları anlama konusunda güçlük yaşayabilirler, bu da matematik korkusunu tetikleyebilir.

Matematik Korkusunu Yenmek İçin Etkili Yöntemler

Matematik korkusunu yenmek için çeşitli etkili yöntemler vardır. Öncelikle, öğrencilerin matematik derslerine yönelik olumsuz düşüncelerini değiştirmeleri önemlidir. Matematiği zorlayıcı ve korkutucu bir ders olarak değil, zevkli ve ilgi çekici bir ders olarak görmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra, düzenli çalışma alışkanlığı edinmek, matematiksel kavramları anlamak için farklı öğrenme yöntemleri denemek ve matematikle ilgili kaynaklardan destek almak da matematik korkusunu yenmek için etkili yöntemlerdir.

Ortaokul öğrencilerinde matematik korkusunun nedenleri

Ortaokul öğrencilerinde matematik korkusunun nedenleri genellikle karmaşıklık, düşük özgüven ve olumsuz öğrenme deneyimleri olarak sıralanabilir. Birçok öğrenci matematik derslerinde karşılaştıkları karmaşık problemlerle başa çıkamadığından dolayı korku duyar. Matematik, soyut düşünme, mantık ve analitik beceriler gerektirdiği için bazı öğrenciler bu konularda zorluk yaşayabilir ve bu durum korku uyandırabilir.

Matematik korkusunun bir diğer nedeni ise düşük özgüvendir. Öğrenciler, matematik derslerinde sürekli olarak başarısız olduklarını düşünerek özgüvenlerini kaybedebilirler. Bu düşük özgüven, matematikle karşılaştıklarında kaygı ve korku duymalarına yol açabilir. Özgüven eksikliği, öğrencinin matematikle ilgili denemeler yapmaktan ve hatalar yapmaktan kaçınmasına neden olabilir, bu da matematik korkusunu artırır.

Bunun yanı sıra, öğrencilerde matematik korkusunun bir diğer nedeni, olumsuz öğrenme deneyimleridir. Öğrenciler, geçmişte yaşadıkları zorlu matematik dersleri veya başarısızlık deneyimleri nedeniyle matematiğe karşı bir direnç geliştirebilirler. Bu olumsuz deneyimler, öğrencinin matematik derslerine karşı isteksizlik duymasına ve korku hissetmesine yol açabilir.

 • Karmaşıklık
 • Düşük özgüven
 • Olumsuz öğrenme deneyimleri
Nedenler Açıklamalar
Karmaşıklık Matematik derslerinde karşılaşılan karmaşık problemlerle başa çıkamama.
Düşük özgüven Matematikte sürekli başarısızlık deneyimi yaşama ve özgüven eksikliği.
Olumsuz öğrenme deneyimleri Geçmişte yaşanan başarısızlık veya zorlu matematik dersleri.

Matematik korkusunu yenmek için etkili yöntemler

Matematik korkusu, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir durumdur. Matematik korkusu, matematikle ilgili konulara karşı anksiyete ve endişe hissetme durumunu ifade eder. Birçok insan için matematik, zor ve korkutucu bir konu olarak algılanır. Ancak, matematik korkusunu yenmek mümkündür ve birçok etkili yöntem bulunmaktadır.

Birinci etkili yöntem, matematik korkusuyla yüzleşmektir. Matematik korkusunu yenmek için öncelikle korktuğunuz matematik konularıyla yüzleşmeniz gerekmektedir. Korktuğunuz konuları belirleyin ve bu konularla ilgili daha fazla çalışma yapmaya başlayın. Öğrenme kaynaklarını kullanarak konuları daha iyi anlamaya çalışın. Kendinizi bu konularla sınırlı tutmayın, farklı örnekler ve problemler çözerek kendinizi geliştirin.

İkinci etkili yöntem ise matematikle ilgili olumlu bir tutum geliştirmektir. Matematik korkusunu yenmek için negatif düşüncelerinizi olumlu düşüncelerle değiştirmeniz önemlidir. “Matematik benim için çok zor.” veya “Matematik hiçbir zaman anlayamayacağım bir konu.” gibi olumsuz düşünceler yerine, “Her gün matematik öğrenmeye bir adım daha yaklaşıyorum.” veya “Matematik yeteneklerimi geliştirmek için çaba gösteriyorum.” gibi pozitif düşünceleri benimseyin.

Üçüncü etkili yöntem ise destek almanızdır. Matematik korkusunu yenmek için bir öğretmenden veya bir matematik uzmanından destek almanız size büyük katkı sağlayacaktır. Bu uzmanlar, size öğrenme stratejileri ve teknikleri konusunda yardımcı olabilirler. Aynı zamanda, matematik korkusuyla mücadele eden diğer insanlarla iletişim kurarak deneyimlerinizi paylaşabilir ve destek alabilirsiniz.

Matematik korkusunu yenmek zorlu bir süreç olabilir, ancak sürekli çalışmak ve kendinizi geliştirmekle mümkündür. Kendinize güvenin ve adım adım ilerleyin. Matematik korkusunun üstesinden gelebilir ve matematikle daha olumlu bir ilişki kurabilirsiniz.

Ortaokul öğrencilerine matematik öğretirken matematik korkusuyla baş etme

Ortaokul öğrencilerine matematik öğretmek, bazı öğretmenler ve aileler için zorlayıcı bir görev olabilir. Bu dönemde, öğrenciler matematikle ilgili bazı endişeler ve korkular geliştirebilirler. Matematik korkusu, matematikle ilgili olumsuz duyguların ve kaygıların yoğun bir şekilde hissedilmesi durumudur. Bu korku, öğrencilerin matematik derslerinden ve ödevlerinden kaçınmalarına, düşük notlar almasına ve özgüven eksikliğine neden olabilir.

Matematik korkusunun nedenleri farklı faktörlere bağlıdır. Öğrencilerin geçmiş deneyimleri, öğrenme tarzları, özgüven seviyeleri ve öğretim yöntemleri gibi etkenler bu korkunun ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Bazı öğrenciler, matematikle ilgili başarısız deneyimler yaşadıkları için korku geliştirebilir. Diğerleri ise matematiksel konuları anlamakta güçlük çektikleri için kaygıya kapılabilir. Öğretmenlerin ve ailelerin, bu faktörleri dikkate alarak matematik korkusuyla baş etmeye yardımcı olması önemlidir.

Matematik korkusuyla baş etmek için etkili yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle, öğrencilerle olumlu bir matematik ortamı oluşturmak ve pozitif bir tutum sergilemek önemlidir. Matematik derslerini eğlenceli hale getirmek için interaktif materyaller kullanmak, öğrencilerin ilgisini çekebilir. Ayrıca, matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirmek ve uygulamalı örnekler sunmak, öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırabilir. Öğrencilere başarılı oldukları alanları vurgulamak ve hatalarıyla baş etmelerine yardımcı olmak da önemlidir.

 • Öğrencilerin matematiğe olan tutumunu olumlu yönde etkileyen öğretim yöntemleri kullanmak: Sadece teorik bilgileri aktarmak yerine, öğrencilere matematik problemlerini çözebilecekleri fırsatlar sunmak önemlidir. Grup çalışmaları, oyunlar ve proje tabanlı öğrenme gibi etkileşimli yöntemler, öğrencilerin matematik korkusuyla baş etmelerine yardımcı olabilir.
 • Teknolojik araçları kullanmak: Bilgisayar tabanlı matematik oyunları ve uygulamaları, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu araçlar, interaktif bir şekilde matematik öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebilir.
 • Destekleyici bir ortam sağlamak: Öğrencilerin matematikle ilgili sorunlarıyla başa çıkabilmeleri için destekleyici bir ortam sunmak önemlidir. Öğretmenlerin ve ailelerin öğrencilerle düzenli iletişim halinde olması, sorunları hızlı bir şekilde tespit etmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, öğrencilere ek dersler ve özel destek imkanları sunmak da faydalı olabilir.
Matematik Korkusuyla Baş Etme Yöntemi Açıklama
Hatalara Odaklanmayı Engelleme Öğretmenlerin, öğrencilerin hatalarını vurgulayarak değil, onları anlamalarına yardımcı olarak desteklemesi önemlidir.
Motivasyonu Artırma Öğrencileri matematikle ilgili başarılı oldukları alanları keşfetmeye teşvik etmek, motivasyonlarını artırabilir.
Olumlu Geri Bildirim Öğrencilerin matematik çalışmalarında ilerlemelerini övmek ve olumlu geri bildirimlerde bulunmak, özgüvenlerini artırabilir.

Ailelerin ortaokul öğrencilerinin matematik korkusuyla ilgilenmesi

Matematik, birçok öğrencinin en çok zorlandığı derslerden biridir. Özellikle ortaokul döneminde bu zorluk daha da artabilir ve öğrencilerde matematik korkusu ortaya çıkabilir. Matematik korkusu, öğrencilerin matematikle ilgili konuları anlama, çözümleme veya matematiksel düşünme yeteneklerini kullanma konusunda endişe duymalarına neden olur. Bu endişe, öğrencilerin matematik performansını olumsuz etkileyebilir ve gelecekteki akademik ve kariyer başarılarını da etkileyebilir.

Matematik korkusunun nedenleri

Ortaokul öğrencilerinde matematik korkusunun birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Önceki olumsuz deneyimler: Öğrenciler, geçmişte matematikle ilgili yaşadıkları olumsuz deneyimler nedeniyle matematik korkusu geliştirebilirler. Başarısızlık yaşama veya zorlandıkları bir konuda başarılı olamama gibi durumlar, öğrencilerin matematikle ilgili olumsuz duygulara sahip olmasına yol açabilir.
 • Yetersiz öğretim yöntemleri: Öğrencilerin matematik konularını anlamakta zorlanmalarının bir nedeni, yetersiz öğretim yöntemleri olabilir. Eğer bir öğrenciye uygun yöntemlerle matematik öğretilmezse, o öğrenci matematik korkusu yaşayabilir.
 • Aşırı baskı ve stres: Aileler ve öğretmenlerin aşırı baskıcı veya stresli tutumları, öğrencilerde matematik korkusunun oluşmasına yol açabilir. Sürekli olarak başarı beklentisiyle karşı karşıya kalan öğrenciler, matematik dersine dair kaygı duyabilirler.

Matematik korkusunu yenmek için etkili yöntemler

Matematik korkusuyla baş etmek için ailelerin ve öğretmenlerin kullanabileceği bazı etkili yöntemler vardır:

 1. Destekleyici bir ortam sağlama: Öğrencilere matematikle ilgili endişelerini paylaşabilecekleri ve destek bulabilecekleri bir ortam sağlanmalıdır. Aileler ve öğretmenler, öğrencilerin matematik konularında kendilerini özgürce ifade etmelerine ve çekinmeden soru sormalarına yardımcı olmalıdır.
 2. Uygun öğretim yöntemleri kullanma: Öğretmenler, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun yöntemler kullanarak matematik konularını daha iyi anlamalarını sağlayabilirler. Öğrencilere matematik dersini daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getiren interaktif materyaller ve oyunlar kullanılabilir.
 3. Pozitif geri bildirimler: Aileler ve öğretmenler, öğrencilere matematik konularında başarılarını takdir eden ve olumlu geri bildirimlerde bulunan bir tutum sergilemelidir. Olumlu motivasyon, öğrencilerin matematik korkusunu yenmelerine yardımcı olabilir.
Ailelerin Yapabileceği Öğretmenlerin Yapabileceği
Aileler, çocuklarıyla matematik çalışırken destekleyici ve pozitif bir tutum sergileyebilirler. Öğretmenler, matematik dersinde farklı öğrenme stillerine uygun öğretim yöntemleri kullanabilirler.
Aileler, çocuklarının matematikle yaşadıkları zorlukları anlamaları için onlarla iletişim kurabilirler. Öğretmenler, öğrencilere matematik konularında düzenli olarak geri bildirimlerde bulunabilirler.
Aileler, çocuklarının matematik dersine düzenli olarak katılmalarını ve çalışmalarını sağlayabilirler. Öğretmenler, matematik dersinde öğrencileri etkileşime dahil ederek onların katılımını artırabilirler.

Sık Sorulan Sorular

Soru 1: Matematik korkusu nedir?

Matematik korkusu, bireyin matematikle ilgili konuları anlamada, çözmede veya matematikle karşılaşmada duyduğu yoğun korku veya endişe durumudur.

Soru 2: Ortaokul öğrencilerinde matematik korkusunun nedenleri nelerdir?

Ortaokul öğrencilerinde matematik korkusunun nedenleri şunlar olabilir:
– Geçmiş olumsuz deneyimler: Daha önce yaşadıkları başarısızlık veya zorluklar nedeniyle matematik korkusu gelişebilir.
– Baskı ve stres: Belgeler altında veya ailelerin beklentileriyle karşı karşıya kalan öğrencilerde matematik korkusu artabilir.
– Özgüven eksikliği: Kendine güven eksikliği matematik korkusunu besleyebilir.
– Öğretim yöntemleri ve sınıf ortamı: Anlaşılmayan veya sıkıcı bir öğretim yöntemi, rekabetçi bir sınıf ortamı matematik korkusunu artırabilir.

Soru 3: Matematik korkusunu yenmek için etkili yöntemler nelerdir?

Matematik korkusunu yenmek için aşağıdaki yöntemler etkili olabilir:
– Olumlu bir tutum geliştirme: Kendinize olan güveninizi artırarak ve matematikle ilgili olumsuz düşünceleri değiştirerek matematik korkusunu aşabilirsiniz.
– Yeterli zaman ayırma: Matematik konularını anlamak için yeterli zaman ayırın ve sabırlı olun.
– Destek arama: Öğretmeninizden veya bir öğrenci koçundan yardım alarak matematik korkunuzu yenmeye çalışın.
– Pratik yapma: Matematik problemlerini çözerken bol bol pratik yaparak konuları daha iyi anlayabilirsiniz.

Soru 4: Ortaokul öğrencilerine matematik öğretirken matematik korkusuyla nasıl başa çıkabiliriz?

Ortaokul öğrencilerine matematik öğretirken matematik korkusuyla baş edebilmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz:
– Olumlu bir sınıf ortamı oluşturma: Öğrencilerin matematiği rahatça öğrenmeleri için destekleyici ve motive edici bir sınıf ortamı sağlayın.
– Farklı öğretim yöntemleri kullanma: Sıkıcı olabilecek matematik derslerini daha interaktif ve eğlenceli hale getirecek yöntemler kullanın.
– Bireysel ilgi ve destek gösterme: Öğrencilerin matematik korkularıyla ilgilenin, onlara bireysel destek sağlayın ve güvenlerini artırın.
– Somut örnekler ve uygulamalar kullanma: Soyut matematik kavramlarını somut örnekler ve uygulamalarla ilişkilendirerek daha iyi anlamalarını sağlayın.

Soru 5: Aileler ortaokul öğrencilerinin matematik korkusuyla nasıl ilgilenebilir?

Aileler ortaokul öğrencilerinin matematik korkusuyla ilgilenebilmek için aşağıdaki adımları izleyebilir:
– Destekleyici bir ortam sağlama: Evde matematikle ilgili olumsuz bir tutumun oluşmasını önleyerek, çocuğun olumlu bir şekilde matematikle ilgilenmesine teşvik edin.
– Konuları gözden geçirme: Çocuğa matematik dersindeki konuları anlaması için yardımcı olun ve onunla birlikte çalışın.
– Özgüvenini artırma: Çocuğun özgüvenini geliştirmek için matematikteki başarılarını takdir edin ve ona destek olun.
– Destek arama: Öğretmenle iletişime geçerek çocuğun matematik korkusuyla ilgili danışmanlık ve yardım alabilirsiniz.

Yorum yapın